Psykologhjelp i Oslo

Psykologhjelp i Oslo

Ofte kan det være tungt og vanskelig å ta valget om man skal oppsøke psykolog, og man er ofte usikker på om det er nødvendig eller ikke. En psykolog kan hjelpe deg med alle typer psykologiske problemer, alt fra lettere livsproblemer til alvorlige psykiske lidelser.

Uansett hva man sliter med, er det godt å snakke med noen om det. Da kan det være et godt valg å finne en psykolog i Oslo.

Psykologer kan både hjelpe deg til å forstå hvorfor man har de problemene som man har, uavhengig av hvor store, eller små, problemene er. De vil gi deg nyttig informasjon og tips som man kan ta med seg i hverdagen.

Psykologen din vil lytte til problemene dine og komme med forslag til hvordan de kan løses og hvordan du kan utvikle deg videre i en positiv retning. En psykolog er for mange en redning, og de kan gi håp om en bedre fremtid.

Alle har rett til psykolog

Alle som bor og oppholder seg i Norge har rett til å få nødvendig psykisk helsehjelp. I starten er det normalt og først gå til fastlegen sin.

Alle har rett til psykolog

Fastlegen vil først prøve å hjelpe til dersom du sliter med lette eller moderate psykiske plager. Fastlegen vil deretter være med på å vurdere om du bør henvises til en psykolog.

Hva kan fastlegen hjelpe med?

Fastlegen din kan hjelpe deg med lette til moderate psykiske plager. Han eller hun vil sammen med deg vurdere om det er nødvendig for deg å bli henvist videre til en psykolog. Fastlegen vil hjelpe deg med å kontakte en psykisk helsetjeneste eller andre lignende tilbud som kommunen har.

Hva kan en psykolog hjelpe deg med?

En psykolog kan hjelpe deg med alle typer psykiske problemer, enten det er lettere livsproblemer til mer alvorlige psykiske lidelser. Sammen med psykologen din vil dere finne ut av hvordan type behandling som passer best til deg. Å snakke med en psykolog kan være til stor hjelp uansett hva man sliter med. De kan hjelpe deg med å få orden på både tanker, følelser og handlinger, og de er ofte til stor hjelp når det gjelder hvordan man skal håndtere disse.

Ofte når livet tar en brå vending eller blir snudd på hodet av ulike årsaker, kan det være en god ide å dra til en psykolog for å rydde opp i tankene og få høre andres synspunkter og tanker om situasjonen. Man trenger ikke forberede seg i forkant når man skal til en psykolog.

psykolog hjelpe deg med

Ærlighet og tillit mellom deg og psykologen din er viktig for å få gode resultater. Man må stole på psykologen sin og ikke være redd for å dele tanker eller følelser. Dette skal være et fristed hvor man kan si akkurat det man tenker og føler.

Hvem kan dra til psykolog?

Mange tenker at man må ha en lidelse eller være syk for å dra til en psykolog. Dette stemmer ikke. Alle som føler at de trenger noen å snakke med, uavhengig om det er små eller store problemer, kan dra til psykolog. Det å snakke med en psykolog har, i de aller fleste tilfeller, noe godt for seg. Mange som trenger psykologhjelp ønsker dette fordi de står overfor vanskelige problemstillinger som kan innebære blant annet depresjon, problemer relasjonsmessig, angst, ensomhet og lignende.

Andre grunner til at man ønsker psykologhjelp kan være at man ønsker en forandring i hvordan man ser på seg selv, eller at man ønsker å snu om livet og tankene man har for å leve bedre med seg selv og de andre rundt seg. Mange sliter også med ting som har hendt i fortiden, som man ikke klarer å gi slipp på.

Store forandringer i livet kan være en stor påkjenning for mange, og man kan ofte føle seg fortapt eller hjelpesløs. Da kan en psykolog være til god hjelp med å finne veien til en bedre og lysere hverdag.

Gir det resultater?

I de aller fleste tilfeller vil det være en positiv ting å gå til psykolog. Forskning viser at 80% av de som går til en form for psykolog eller terapi, opplever bedring og resultater, i motsetning til de som ikke får noen form for behandling. En psykolog kan hjelpe deg med å takle alt fra stress, sinne og sorg.

Ofte kan man føle at man er langt nede i kjelleren over en lengre periode og det kan være veldig vanskelig og komme seg opp igjen på egenhånd. En psykolog kan hjelpe deg med å forstå årsaken til problemene dine, og deretter finne ulike tiltak og løsninger man kan jobbe med for å løsne opp i problemene.

Arbeidet man opparbeider gjennom å gå til en psykolog vil ikke forsvinne dersom man slutter å gå dit. Det vil være en god erfaring som man kan ta med seg videre i livet. Dersom det oppstår andre situasjoner eller problemer senere i livet vil man i mange tilfeller ha et bedre grunnlag for å takle disse problemene enn det man hadde tidligere.

Taushetsplikt

Alle psykologer har taushetsplikt. Dette står sentralt for at man skal kunne bygge opp et bånd mellom deg og din psykolog. Man skal ikke være redd for å si ting til psykologen sin, og man kan være trygg på at det man deler ikke deles videre.

Alle psykologer har taushetsplikt

Det er kun i svært spesielle situasjoner der det er fare for ditt eller andre sitt liv, at psykologen kan fravikes denne taushetsplikten. Dersom psykologen får informasjon som omhandler fare for liv, har hun eller han meldeplikt og må melde i fra til enten barnevern eller politi.

Psykologhjelp i Oslo kommune

I Oslo har alle over 16 år krav på rask psykisk helsehjelp. Her kan man få rask hjelp uten lang ventetid, for å unngå at problemene forverrer seg over tid. Rask psykisk helsehjelp er gratis og man trenger ikke legehenvisning, men det er selvom anbefalt å samarbeide med fastlegen din dersom man trenger psykisk helsehjelp.

De aller fleste kommuner og bydeler har psykologer tilgjengelige i sin helsetjeneste. Dersom man befinner seg i en annen kommune enn Oslo, kan man besøke kommunens hjemmeside for å få mer informasjon om psykiske helsetjenester.

Inspirert av https://samtalen.no/psykolog/