Rusbehandling

Behandlingstilbud for rusavhengige

Vi har gode behandlingstilbud i Norge tilrettelagt for situasjonen rusavhengige befinner seg i. Om man sliter med at alkoholproblemer påvirker jobb eller familieliv, eller om man er i en situasjon hvor livet er fullstendig styrt av alkohol eller narkotika, så finnes et program som passer for å hjelpe avhengige gjennom problemene.

Man behøver ikke sette livet på vent om man har muligheten til å delta på et deltidsprogram, men er det fulltids oppfølging man trenger, finnes gode alternativer for det.

Kveldsbehandling – unngå sykemelding

Det finnes flere programmer og sentre for behandling for rusavhengighet som kan gi hjelp og man kan unngå sykemelding, fortsette å jobbe og ivareta sine ansvar. Man kan da delta kun på kveldstid. Kveldsprogrammene tar gjerne lengre tid, men man får tilgang til all hjelp man trenger også på denne typen behandling.

Dette krever at man selv har en viss kontroll over situasjonen. Dette er programmer som gir tilgang på terapi- og gruppesesjoner en har behov for.… Les hele innlegget.