Rusbehandling

Behandlingstilbud for rusavhengige

Vi har gode behandlingstilbud i Norge tilrettelagt for situasjonen rusavhengige befinner seg i. Om man sliter med at alkoholproblemer påvirker jobb eller familieliv, eller om man er i en situasjon hvor livet er fullstendig styrt av alkohol eller narkotika, så finnes et program som passer for å hjelpe avhengige gjennom problemene.

Man behøver ikke sette livet på vent om man har muligheten til å delta på et deltidsprogram, men er det fulltids oppfølging man trenger, finnes gode alternativer for det.

Kveldsbehandling – unngå sykemelding

Det finnes flere programmer og sentre for behandling for rusavhengighet som kan gi hjelp og man kan unngå sykemelding, fortsette å jobbe og ivareta sine ansvar. Man kan da delta kun på kveldstid. Kveldsprogrammene tar gjerne lengre tid, men man får tilgang til all hjelp man trenger også på denne typen behandling.

Dette krever at man selv har en viss kontroll over situasjonen. Dette er programmer som gir tilgang på terapi- og gruppesesjoner en har behov for. Ved behandlingsprogrammer av denne typen beregnes lengre varighet på selve programmet, men de har ofte noe kortere etterbehandling. Dette er en praktisk løsning om man oppdager at man er rusavhengig, men fortsatt har et godt nettverk som kan hjelpe og støtte mellom besøkene på senteret. Når man fortsatt har kontroll over sitt liv men ønsker å løsrive seg fra et mønster med alkohol- eller narkotikarus kan dette være beste løsningen.

Fulltidsbehandling

Kveldsprogrammer passer ikke for alle. Det tilbys fulltidsprogram for å hjelpe de som trenger oppfølging hele døgnet for å komme ut av avhengighet. Flere steder tilbyr hjelp til selve avrusningen og har nødvendig medisinsk personale til stede for å overvåke prosessen. Fulltidsbehandlingen har kortere behandlingstid og man kommer så videre til etterbehandling og oppfølging som gjerne varer i inntil et år. Etter flere år i tunge rusmiljøer, eller når avhengigheten er blitt styrende faktor i livet, vil det være nødvendig med hjelp og oppfølging hele døgnet.

Behandling for tunge narkomane

Behandling for tunge narkomane krever ekstra nær oppfølging. Det kan være en tøff prosess å komme gjennom avrusningen og det kreves medisinsk oppfølging. Avgjørelsen kan være vanskelig å ta om å delta på en behandlingsprosess når man lenge av vært en del av et rusmiljø. Det er ikke bare rusen man trenger å ta et oppgjør med, men det er vanskelig å holde seg rusfri når man kommer tilbake til samme miljø som før behandlingen.

For å komme seg bort fra et tungt rusmiljø kan det også være nødvendig å løsrive seg fra miljøet å skape nytt nettverk. Mange tunge rusavhengige velger også å delta i et behandlingsprogram for å få en pause fra rusmiljøet eller for å forsøke å løse helseproblemer. I disse tilfellene drar pasienten ofte tilbake til samme miljø etter behandlingen og tar gjerne opp igjen rusmisbruket straks behandlingen er ferdig.

Testing for alkohol og narkotiske stoffer

I de forskjellig programmene til behandlingssentrene vil man måtte gjennomgå daglig testing for alkohol og rusmidler. Dette er en viktig fase, både for at senteret skal vite at du følger programmet, og for deg selv som en ekstra motivasjon for å unngå tilbakefall. Testing gjøres både på kveldstids- og fulltidsprogrammer. Under behandlingen er det tøft å holde seg unna rusen. Testing gir senteret en ekstra mulighet for å hjelpe pasienter med å følge programmet. De må vite at programmet følges for å kunne tilby den hjelp som trengs.

De fleste rusavhengige kan finne et behandlingssenter med et godt tilbud med hjelp som passer. Det er ikke enkelt for alle å kunne delta på det nødvendige programmet for å bli rusfri, men det finnes både kveldstids- og fulltidsprogrammer tilpasset de fleste behov.